Genel olarak, beslenme ile ilgili konularda; başta bebek, küçük çocuk, kronik hastalıklara sahip olan (diyabet, hipertansiyon gibi) bireyler olmak üzere tüm topluma beslenme tedavisi danışmanlık ve izleme hizmetleri verilen yerlerdir. Beslenme Danışmanlığı Birimi tercihen iki odadan oluşmalıdır. Bir odada; diyetisyen doğrudan danışmanlık hizmeti sunarken, diğer odada; sağlıklı beslenme mutfağı olarak düzenlenip uygulama ve eğitim alanı şeklinde tahsis edilmelidir. Sağlıklı Hayat Merkezinde diyetisyenlerce verilen danışmanlık hizmeti tanı, sağlık durumu, eğitim düzeyi gibi birçok etkene bağlı olmakla birlikte ilk görüşme ve kontrol olarak iki aşamada değerlendirilebilir. Bu şekilde yaklaşıldığında ilk görüşmenin  30-60 dakika arasında kontrol görüşmelerinin ise 10-30 dakika arasında sürmesi beklenir. SHM'lerde verilecek  beslenme danışmanlığı hizmetinin Bakanlığımızca hazırlanan "Diyetisyenler için Hasta İzlem Rehberi" doğrultusunda planlanması uygun olacaktır. Beslenme danışmanlığında aşağıdaki hizmetler sunulur:

  • Sağlıklı bireyler ve hastalar için yaş, cinsiyet ve özel diyet gerektiren durumlara göre (obezite, kronik hastalık gebeler, çocuklar, adolesanlar, yaşlılar vb.) klinik rehberlerden de yararlanarak  beslenme programları hazırlanıp danışmanlık, tedavi (tahlillerle değerlendirilmesi) ve izleme değerlendirme hizmetleri sunulur.
  • Antropometrik ölçümlerle başvuranların kilo durumları değerlendirilir (sağlıklı bireyler de dâhil).
  • Aile hekimi/hekim tarafından yönlendirilen kronik hastalığı olan bireylere bireysel danışmanlık ya da grup eğitimi yöntemleriyle sağlıklı beslenme eğitimi verilir.
  • Topluma sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması amacıyla bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir.
  • Merkezin hizmet bölgesinde vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için tarama ve araştır­malar yapılır.
  • Okul sağlığı çalışmalarına destek verilir.
  • Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında gerekli hallerde evde sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmet sunumunda aktif rol alınır.

Sağlıklı Beslenme Mutfağı

  • Sağlıklı beslenme mutfağı beslenme danışmanlığı odasından farklı bir oda olarak ayrılır ve burada besin satın alma, hazırlama, pişirme ve saklama teknikleri, hijyen ve sanitasyon konularında uygulamalı olarak eğitim programları düzenlenir.
  • Fiziki şartların sağlanamaması durumunda sağlıklı tariflerin sözel olarak gıda ve yiyecekleri temsil eden görsel örnekler aracılığıyla vatandaşlara anlatılması, besinlerin hazırlanma, saklanma ve pişirme ilkelerinin vurgulanması sağlanır.

Obezitede Beslenme Tedavisi Algoritması için pdftıklayınız.

Diyabetli Birey Takip Algoritması için pdftıklayınız.

Ergenlerde Ağırlık Yönetim Algoritması için pdftıklayınız.

Gebelikte Takip Algoritması için pdftıklayınız.

Yaşlıda Ağırlık Yönetim Algoritması için pdftıklayınız.