Enjeksiyon-Pansuman Hizmetleri

İş günlerinde pansuman ve reçeteli olarak enjeksiyon hizmeti sunulur. Hizmet, ilgili mevzuat hükümler doğrultusunda verilir.

Laboratuvar Hizmetleri

Sağlıklı hayat merkezi bünyesinde 09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı Laboratuvar Yönetmeliği hüküm­lerine göre basit hizmet laboratuvarı kurulur. Basit laboratuvar testleri yapılır.

Görüntüleme Hizmetleri

Aile sağlığı merkezlerince yönlendirilen ya da tarama programları kapsamında doğrudan başvuran bireylerin röntgen ve/veya varsa mamografi çekim talebini karşılamak ve sağlıklı hayat merkezi bünyesinde var olan birimlerin gereksinimlerine göre tarama-tanı ve gerekirse tedavi süreçlerine destek olmak üzere olanaklar dâhilinde radyolojik tetkik hizmetleri verilir.

Birimde teknisyenler dönüşümlü çalışır.

Tarama Programlarının her aşamasında kişisel verilerin gizliliğinin güvence altına alınması sağlanmalıdır.