Yönetim

SHM sorumlu bir hekim tarafından yönetilir. Sorumlu hekim İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sorumlu hekim, SHM’de çalışan hekim ve diğer personelin çalışacağı birimleri belirler, birimler arası görev değişikliği yapar, sağlık çalışanlarının çalışma usul ve esaslarıyla ilgili çalışmaları koordine ederek personelin uyum içinde çalışmasını sağlar. SHM’nin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili resmi yazışmaların yapılmasını sağlar.

Karşılama ve Kayıt

SHM bina girişinde kayıt ve danışma birimi oluşturulur. Tıbbi sekreter veya diğer uygun olan personel danışma ve kayıt biriminde görev alır. SHM’ye gelen vatandaşların Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce oluşturulan kayıt sistemine kayıt yapılması ve SHM’de ilgili birime yönlendirilmesi işlemleri burada yapılır.